Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Zink kan boosheid en depressie bij vrouwen verminderen

 

European Journal of Clinical Nutrition nr. 64 - 2009

 

“Effect of zinc supplementation on mood states in young woman: a pilot study”
T. Sa-wada, K. Yokoi - Daigaku Junior College en Seitoku University, Japan.

 

Volgens een studie uit Japen kan zink de mate van boosheid en depressie bij jonge vrouwen verminderen. Dagelijkse suppletie met 7 mg zink (als zinkgluconaat) bleek significant de mate van boosheid/vijandigheid en depressie te kunnen doen afnemen.

 

Vitamines geen effect

 

Multivitaminesupplementen (met vit. A, D, B1, B2, B6, B12, niacine, foliumzuur) bleken geen effect te hebben op de mate van boosheid en depressie. “Hoewel onze bevindingen voorlopig zijn en met de voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd, kunnen ze aanleiding geven tot nader onderzoek naar de relatie tussen de zinkinname en de stemmingstoestand bij vrouwen”, aldus de onderzoekers.

 

Zinkdeficiëntie

 

Zinktekorten komen voor bij 30% van de wereldbevolking en stemmingswisselingen blijken regelmatig voor te komen bij een matig zink- tekort. Om dit te bevestigen selecteerden de onderzoekers 30 jonge vrouwen die willekeurig werden verdeeld in een groep die uitsluitend multivitamines kreeg (met 50% van de Japanse aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) en een groep die naast deze multivitamine dagelijks 7 mg zink kreeg gedurende 10 weken.

 

Resultaat

 

Aan het einde van de 10 weken bleken de zinkgebruikers significant hogere zinkbloed-spiegels te hebben en lager te scoren m.b.t. depressie en boosheid. Eerdere dierstudies lieten al zien dat alleen vrouwelijke exemplaren een toename vertoonden van het agressieniveau bij zinktekorten.

 

Voetnoot:

Indien men bij een vrouw met regelmaat onverklaarbare boosheid en depressieve verschijnselen waarneemt, is het wellicht de moeite waard eens naar het zinkniveau te kijken. Witte vlekjes op de nagels kunnen wijzen op een zinktekort. Een zinksmaaktest kan ook uitkomst bieden. De meeste multivitamines bevatten te weinig zink om ef-

fect te sorteren. Een zinksupplement of wellicht nog beter een multimineraal met voldoende zink is aan te bevelen.