Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Vrouwen hebben meer vitamine K nodig voor de botten.

 

USA – September/oktober 2006 – [Menopause 13(5):799-808]

 

De hoeveelheid vitamine K die via de gewone voeding wordt ingenomen blijkt vaak ontoereikend om de gezondheid van botten voldoende te ondersteunen in de jaren voorafgaande aan de menopauze. Dit is de conclusie van een studie aan de University

of Michigan School of Nursing.

Dit zou er toe moeten leiden om vitamine K  actief te promoten bij pre-menopausale vrouwen. Wel dient bij hogere doseringen rekening te worden gehouden met het gebruik van bloedverdunners*)

Vitamine K treft men aan in groene groente en in plantaardige oliën. Verder in supplementen.

Een van de vroege effecten van de daling van het oestrogeen is de vermindering van de functie van vitamine K in botten, al voordat er meetbare veranderingen zijn in de botdichtheid.

In totaal hebben 59 gezonde vrouwen aan de studie meegedaan, verdeeld over 3 groepen: 19 vrouwen van 40 tot 52 jaar, 21 vrouwen van 20 tot 30 jaar en 19 vrouwen van 40 tot 52 jaar als controlegroep.

Bloedtesten, interviews en vragenlijsten m.b.t. voedings- en leefgewoontes, BMI-bepaling en botdichtheidmetingen maakten deel uit van het onderzoek.

Hoofdonderzoekster Jane Lukacs: "Onze studie wijst er op, dat de algemeen aanvaardbare hoeveelheid vitamine K voor gezonde vrouwen ontoereikend is om een goede botconditie te behouden aan het begin van de menopauze".

Met behulp van vitamine K  kan het eiwit osteocalcine zich binden aan calcium in het bot. Dit eiwit wordt een deel van de botstructuur als het d.m.v. carboxylering wordt omgezet. Bij vrouwen die geen extra vitamine K kregen was het percentage onvoldoend gecarboxyleerde osteocalcine hoger dan in de groepen die wel extra K kregen. Dit impliceert dat deze vrouwen vitamine K tekort komen.

Het percentage onvoldoend gecarboxyleerde osteocalcine kan een specifieke botmarker zijn bij een vroege postmenopauze

van gezonde vrouwen. Verder onderzoek moet aantonen dat het vroeg beginnen met suppleren van vitamine K een vermindering geeft van het osteoporoserisico.

 

*) Voorzichtigheid bij bloedverdunners is geboden bij hogere doseringen vitamine K. De hoeveelheden die in Nederland worden toegepast zijn relatief laag en meestal binnen de grenzen van de richtlijnen voor de veilige toepassing. Mensen die bloedver-dunners gebruiken zijn onder controle van de trombosedienst, dus zij lopen nauwelijks gevaar vanwege de regelmatige controle.

De Europese Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor vitamine K is vastgesteld op 75 mµ. Vitamine K2 heeft m.n. invloed op

de botvorming en heeft minder op de bloedstolling