Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

 

Verdubbeling van vitamine D-spiegel meest kosteneffectieve manier om de wereldwijde sterfte te verminderen

 

European Journal of Clinical Nutrition Juli 2011

 

‘An estimate of the global reduction in mortality rates through doubling vitamin D levels’.  
W.B. Grant, PhD, director Sunlight, Nutrition and Health Research Center, San Francisco, USA.
 

De waarschijnlijke impact op de sterftecijfers: verdubbeling van het serum 25-hydroxy-vitamine D-niveau van 54 nmol/L naar

110 nmol/L, zou de levensverwachting kunnen verhogen met gemiddeld twee jaar, zo schat dr. William B. Grant in, die onder-

zoek heeft gedaan in 6 regio’s in de wereld.  

 

Daling mortaliteit

“De te verwachten daling van de totale mortaliteit varieert van 7,6 procent voor Afrikaanse vrouwen tot 17,3 procent voor  

Europese vrouwen" , aldus Grant, die auteur is van verschillende publicaties over vitamine D.

In zijn laatste studie, gepubliceerd in het European Journal of Clinical Nutrition, concludeert hij: "Het verhogen van serum 25(OH)D-spiegel is de meest kosteneffectieve manier om de wereld-wijde sterfte te verminderen, daar de kosten van de toepassing van vitamine D zeer beperkt zijn. Ook zijn er weinig nadelige effecten bij orale toediening en/of blootstelling aan frequente, doch matige, UVB-straling van voldoende huidoppervlakte".

 

Vitamine D en ziekte

In een aantal noordelijke landen is de blootstelling aan zonlicht zo beperkt dat ons lichaam in de wintermaanden helemaal

geen vitamine D aanmaakt. Dientengevolge is men afhankelijk van vitamine D-rijke (of verrijkte) voedingsmiddelen of supple-

menten, hetgeen door velen wordt gezien als de beste manier om voldoende vitamine D binnen te krijgen.

“Vitamine D-gevoelige ziektes zijn goed voor meer dan de helft van de wereldwijde sterfte aan hart- en vaatziekten, kanker, infecties van de luchtwegen, longziekten, tuberculose en  diabetes mellitus”, aldus Grant.