Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Meer vis tijdens zwangerschap stimuleert ontwikkeling kind

American Journal of Clinical Nutrition, sept. 2008, nr. 3, vol. 88, p 789-796

 

E. Oken, M.L. Osterdal, M.W. Gillman, V.K. Knudsen, T.I. Halldorsson, M. Strom, D.C. Bellinger, M. Hadders-Algra,

K.F. Michaelsen, S.F. Olsen.

"Associations of maternal fish intake during pregnancy and breastfeeding duration with attainment of

developmental milestones in early childhood: a study from the Danish National Birth Cohort"

 

Kinderen van wie de moeders tijdens de zwangerschap meer vis aten blijken qua ontwikkeling beter te scoren in hun ontwikke-

ling. Dit blijkt uit een studie die in september 2008 is gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition. Vis en de

omega-3 vetzuren die ze bevatten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van het ongeboren kind. Consumptie van vis en visvetzuren gedurende de zwangerschap en borstvoeding worden geassocieerd met een gezonde zwangerschap, maar ook met

de geestelijke en visuele ontwikkeling van het kind.

Er zouden minder postnatale depressies ontstaan of stemmingswisselingen en een sneller herstel na de zwangerschap als er voldoende omega-3 vetzuren worden ingenomen.

In de zoogperiode is het van belang om voldoende vette

vis of visvetzuren te gebruiken; via de moedermelk komt

dit bij het kind terecht en dus ook in de hersenen die veel omega-3 vetzuren nodig hebben voor de ontwikkeling ervan.

De ontwikkeling van 25.446 kinderen is bekeken bij de leeftijd van 6 en 18 maanden. Bij 6 maanden was er geen verschil waarneembaar in de ontwikkeling in relatie tot de inname van vis door de moeder. Bij 18 maanden werd wel een verschil waargenomen in de tests. Van de kinderen wiens moeder gedurende de zwangerschap de meeste vis consumeerde bleek 29% een betere score te hebben dan de kinderen waarvan de moeder de laagste visconsumptie had. Borstvoeding bleek ook positief te zijn voor de ontwikkeling. Kinderen die minimaal 10 maanden borstvoeding kregen scoor-

den 28% beter in de tests dan kinderen met 1 maand borstvoeding.

Er is evenwel enige zorg aangaande de vervuiling van vis met zware metalen, PCB's, dioxines e.d. Hier zal in de toekomst rekening mee moeten worden gehouden. De meeste visolie van goede kwaliteit is gezuiverd van deze verontreinigingen en is veilig te gebruiken.

Zie ook: http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/88/3/789