Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Visolie in zwangerschap vermindert allergie

 

Acta Paediatrica, juli 2009, voorpublicatie internet

 


C. Furuhjelm, K. Warstedt, J. Larsson, M. Fredriksson, M. Fageras Bottcher, K. Falth-Magnusson, K. Duchen

“Fish oil supplementation in pregnancy and lactation may decrease the risk of infant allergy”
Linköping Universiteit, Zweden

 

Suppletie van omega-3-rijke visolie gedurende de zwangerschap kan de incidentie van allergie en eczeem bij kinde-ren verminderen, zo toont deze studie uit Zweden aan.

Het optreden van eczeem en voedselallergie was respectievelijk 16 en 13%

lager bij kinderen van wie de moeders visoliesuppletie kregen gedurende de zwangerschap en de eerste maanden van de borstvoeding, vergeleken met placebo.

“Deze gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie toont aan dat

omega-3 suppletie gedurende de zwangerschap en lactatie de kans op ontwikkeling van allergische reacties op eieren, IgE gerelateerd eczeem

en  voedingsallergie gedurende het eerste levensjaar vermindert”, aldus

de auteurs onder leiding van Catrin Furuhjelm van de Linköping Universiteit.

 

Immuunglobuline E (IgE) is het predominante antilichaam dat betrokken is bij allergische reacties.

Furuhjelm en collegae selecteerden 145 zwangere vrouwen met allergieën, dan wel vrouwen met partners of kinderen met allergieën. Men begon de suppletie vanaf de 25ste week zwangerschap en zette deze voort tot 3 tot 4 maanden gedurende de borstvoeding.

 

De vrouwen werden willekeurig verdeeld in een groep die visolie kreeg (1,6 g. EPA / 1,1 g. DHA) en een groep die een placebo kreeg. D.m.v. een serie tests, inclusief klinisch onderzoek, huidpriktest en bloedtest op IgE kwamen de onderzoekers op een prevalentie van 2% voedingsallergie in de visoliegroep en 15% in de placebogroep.

Het optreden van IgE gerelateerd eczeem was slechts 8% in de omega-3 groep tegen 24% in de placebogroep. Een significant verschil.

 

De waarnemingen wijzen op een remmend effect van EPA en DHA op de vorming van IgE anti-lichamen. Mogelijk brengen EPA

en DHA veranderingen teweeg in de celmembranen van immuuncellen door het niveau van omega-6 vetzuren en arachidonzuur te verminderen. Door het remmen van het arachidonzuurmetabolisme kan de vorming van de minder ontstekingsbevorderende eicosanoïden worden gestimuleerd, aldus de onderzoekers.