Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Effect van visolie op de botdichtheid bij muizen

 

Juni 2007 - The Journal of Nutritional Biochemistry, vol. 18, pag. 372-379

 

Een verhoogde inname van omega-3 vetzuren ten koste van omega-6 vetzuren kan gunstig zijn voor de botconditie en de kans op botontkalking verminderen op latere leeftijd als deze studie bij muizen kan worden vertaald naar mensen.

 

Veel onderzoek naar omega-3 vetzuren (zoals deze voorkomt in vette vis) richt zich op de gunstige effecten voor het hart en de geestelijke gezondheid. Een nieuwe studie bij muizen echter laat zien dat er ook een positief effect is op de gezondheid van de botten.

Deze waarneming, die nog moeten worden bevestigd als het gaat om mensen, zou wel eens een belangrijke preventieve waarde kunnen hebben m.b.t. de ontwikkeling van osteoporose. Zeker als we bedenken dat er 200 miljoen mensen zijn die lijden aan botontkalking. Bovendien groeit dit aantal gestaag naarmate de vergrijzing toeneemt en extra stevigheid van de botten wenselijk is vanwege de toename van overgewicht.

 

“Leeftijdgerelateerde vermindering van de botmassa en de toegenomen brosheid zijn de belangrijkste risico’s voor osteoporose en de daaraan verbonden hogere kans op fracturen” verklaren de auteurs van het artikel.

“Daarom zijn voedingsstrategieën en veranderingen in levensstijl dringend nodig ter preventie van leeftijdgerelateerde osteoporose en de verbetering van de levenskwaliteit bij ouderen”

 

Arunabh Bhattacharryaa en medewerkers van de University of Texas Health Science Center in San Antonio, verdeelden 12 maanden oude vrouwelijke muizen in twee groepen. Een groep kreeg extra visolie met omega-3 vetzuren (10% van de voeding)

en de andere groep extra maïsolie met omega-6 vetzuren (10% van de voeding).

Na 6 maanden bleek dat de muizen die visolie kregen een hogere botdichtheid behielden dan de muizen die de maïsolie kregen.

 

Bij de muizen met extra visolie was er een significante toename (15 tot 24% afhankelijk van het gemeten bot) in botdichtheid

t.o.v. de beginwaarden. De botdichtheid van de muizen die de maïsolie kregen nam nauwelijks toe.

Bij de visolie gevoede muizen werd er o.a. ook een verminderde activiteit gevonden van ontstekings-bevorderende cytokinen en

een verminderde ontwikkeling van de osteoclasten (de botafbrekende cellen).

Ontsteking wordt veroorzaakt door een aantal stoffen, waaronder cytokinen. Deze stoffen bevorderen ook de botafbraak, een natuurlijke onderdeel van het botmetabolisme waarin voortdurend bot wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd.

 

“Remming van ontstekingsbevorderende cytokinen en een verminderde ontwikkeling van osteoclasten wijzen op een verhoogde botdichtheid bij de met visolie gevoede muizen. Dit kan, althans deels, een gevolg zijn van een verlaagde botresorptie en een hogere botaanmaak” aldus de onderzoekers.

“Meer onderzoek met omega-3 vetzuren en verschillende verhoudingen tussen omega-3 en omega-6 vetzuren is gerechtvaardigd bij dieren van middelbare en oudere leeftijd om het mechanisme van de veranderingen in de botvorming bij het ouder worden te bevestigen”

 

Hoewel de resultaten van deze studie nog niet naar mensen kan worden vertaald, waarschuwen wetenschappers er al een tijdje voor dat het typische westerse voedingspatroon meer omega-6 vetzuren bevat dan vroeger, mede omdat de veestapel veelal omega-6 vetzuren bevattende maïs krijgt als voeding. Dit werkt door in de humane voedingsproducten die van deze dieren afkomstig zijn. In het huidige Amerikaanse voedingspatroon is de ratio omega-3 tot omega-6 ongeveer 1:10!.

 

Opmerking:

in Europa zal dit niet veel beter zijn. Prof. Dr. Michael Maes, neuropsychiater en auteur van het boek : Van Freud tot Omega-3 wijst ook op de extreme disbalans tussen omega-6 en omega-3 en de gevaren hiervan voor de gezondheid. (Standaard Uitgeverij, Antwerpen. ISBN 90-02-21481-2).

Er waren al redenen genoeg om vette vis te eten of visolie als supplement te gebruiken. Als de waarnemingen in deze studie ook gelden voor mensen is het een reden temeer om meer omega-3 vetzuren (ontstekingsremmend) te gebruiken ten koste van omega-6 vetzuren (ontstekingsbevorderend). Een ratio van 1:1 wordt als ideaal gezien. Wat dat betreft zal er nog veel linolzuurbevattende margarine, plantaardige bak- en braadproducten e.d. uit de voeding dienen te verdwijnen.