Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Opvallend citaat in de vitaminetest in de Consumentengids:
mei 2006

 

"Toen ik het chemisch toilet van onze camper leegde, hoorde ik getik. Naspeuring leerde

dat het onze onverteerde multivitaminetabletten waren. Voer voor rioolbewoners".

 

Aldus de inspirerende melding van een van onze leden. Wil je genoeg vitamine uit een vitamine-preparaat halen, dan moet er niet alleen genoeg inzitten: het lichaam moet de vitamine ook aan het tablet kunnen onttrekken. Een test wees uit dat sommige preparaten in water tamelijk traag uiteen vielen. Daardoor bestaat de kans dat zij de uitgang vinden voordat de gebruiker er heeft uitgehaald wat er in zit... <<< zo schreef de Consumentengids in mei 2006.

 

Over de conclusies m.b.t. de geteste vitaminepreparaten kan men van mening verschillen, maar bovenstaande conclusie is helaas maar al te waar. Deze ervaring staat niet op zich zelf. Alleen wordt het minder vaak opgemerkt omdat we overwegend gebruik maken van gewone toiletten (waar niet kan worden waargenomen of een tablet adequaat zijn werk heeft gedaan).

Er kunnen diverse verklaringen voor zijn, zoals:

 -  een (te) hard geslagen tablet

 -  hulp- en vulstoffen die niet zo goed oplossen

 -  te weinig of geen maagzuur (hypochloorhydrie/achloorhydrie)

 -  het gebruik van maagzuurbindende en/of - remmende geneesmiddelen

 -  een verhoogde passagesnelheid in maag en/of darm

 -  innemen met vloeistoffen die het oplossen van een tablet kunnen vertragen (b.v. melk - maakt de
    maag alkalischer)

Als er een combinatie is van bovenstaande punten dient men nog alerter te zijn op het risico van een slechte opname.

 

Tip: gebruik liever capsules om bovenstaand risico te vermijden.

 

 

 

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl