Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Rode wijnpolyfenolen voor vasculaire gezondheid

 

Biochemical and Biophysical Research Communications, 14 January 2011, Vol. 404

 

“Chronic intake of red wine polyphenols by young rats prevents aging-induced endothelial dysfunction and

decline in physical performance: Role of NADPH oxidase”.  

S. Dal-Ros, J. Zoll, A-L. Lang, C. Auger, N. Keller, C. Bronner, B. Geny, V.B. Schini-Kerth

 

 

Suppletie met polyfenolen uit rode wijn kunnen de leeftijdgerelateerde functievermindering van de bloedvaten afremmen, zo

blijkt uit een studie bij ratten. Ratten die polyfenolen kregen bleken een lagere disfunctie te

hebben van het endotheel en tevens een minder snelle achteruitgang van de fysieke activiteiten.

Bij het ouder worden is verslechtering van de endotheelfunctie een natuurlijk voortschrijdend

proces dat de basis vormt voor veel leeftijdgerelateerde aandoeningen, waaronder cardio-

vasculaire.

Men neemt aan dat het werkingsmechanisme gelegen is in  een vermindering van de oxidatieve stress, die ontstaat door remming van het enzym NADPH-oxidase (nicotinamide adenine dinucleotide fosfaat-oxidase). Dit enzym vormt het vrije radicaal superoxide dat betrokken is

bij de verharding van de arteriën.

 

Franse Paradox

De lage incidentie van hartvaatziekten en obesitas onder de Fransen, ondanks het vrij vette

eten en de flinke wijnconsuptie, werd in 1992 door Dr. Serge Renaud (Univ. Bordeaux) om-

schreven als de Franse Paradox. Momenteel ligt de focus wat dit betreft vooral op resveratrol.

 

Studieopzet en resultaat

In deze dierstudie werden z.g. Wistarratten verdeeld over 4 groepen. Groep 1 kreeg 3% ethanol (controle), groep 2 en 3 kregen respectievelijk 25 mg en 75 mg rode wijnpolyfenolen in 3% ethanol per kg lichaamsgewicht per dag, groep 4 kreeg 100 mg apocynine (antioxidant en NADPH-oxidaseremmer) in 3% ethanol. De studie werd gestart bij een leeftijd van 16 weken en

gestopt bij 40 weken.

Beide groepen die polyfenolen kregen en de groep met apocynine lieten een significante vermindering zien van leeftijdgerela-

teerde oxidatieve stress in het endotheel. In de groep met de hoogste dosering polyfenolen werd tevens een tragere achteruitgang van de fysieke prestaties gezien t.o.v. de andere 3 groepen.

“De belangrijkste waarneming in deze studie is dat regelmatig gebruik van rode wijnpolyfenolen bij jonge ratten de leeftijdgerelateerde dysfunctie van het endotheel voorkwam” aldus de onderzoekers. “Het beschermende effect van rode wijnpolyfenolen kan een gevolg zijn van de directe antioxidatieve werking, maar mogelijk ook door veranderingen in het expressiepatroon van endogene pro- en antioxidantsystemen in de vaatwand”

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl