Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Suppletie omega-3 tijdens zwangerschap vermindert eczeem bij kind

 

British Medical Journal, Januari 2012

 

“Effect of n-3 long chain polyunsaturated fatty acid supplementation in pregnancy on infants’ allergies in

first year of life: randomised controlled trial”. Prof. M. Makrides, D.J. Palmer, T. Sullivan, M.S. Gold,

S.L. Prescott, R. Heddle et al, Women’s and Children’s Health Research Institute, Australië.

 

Omega-3 in de zwangerschap

 

Suppletie met omega-3 vetzuren gedurende de zwangerschap kan de incidentie van eczeem bij baby’s met 38% verminderen, aldus onderzoekers in een artikel in British Medical Journal. Tevens zag men een halvering van het aantal gevallen van allergie

voor eieren. Deze conclusies komen uit de grootste klinische studie ooit m.b.t. de effecten van omega-3 suppletie bij

zwangeren. Gegevens van 700 zwangerschappen werden verwerkt in deze studie.

In de studie werd bekeken of suppletie met omega-3 een vermindering gaf van immuunglobuline-E (IgE) gerelateerd eczeem

of voedingsallergie bij kinderen. IgE is het primaire antilichaam dat wordt geassocieerd met allergische reacties. “Onze resul-

taten tonen aan dat het voor vrouwen met allergieën die wonen in geïndustrialiseerde gebieden  mogelijk is de kans op

atopisch eczeem of dermatitis bij haar kinderen in hun eerste levensjaar te verlagen als zij 1 gram visvetzuren gebruiken gedurende het laatste half jaar van hun zwangerschap”, aldus  professor Makrides.

 

Aanzienlijke afname eczeem

 

Dr. Alex Richardson, senior onderzoeker bij het Centre for Evidence Based Intervention, University of Oxford, gaf in een commentaar aan dat veel vroegere studies al hadden aangetoond dat omega-3 essentieel is voor de normale ontwikkeling

van het ongeboren kind en zijn/haar toekomstige gezondheid.

Deze recente gegevens tonen aan dat suppletie met omega-3 gedurende de zwangerschap ook een aanzienlijke verlaging

geven van de incidentie van atopisch eczeem en de allergie voor ei-proteïne. Het bevestigt het belang van deze voedings-

stoffen voor de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem”, aldus Richardson.

 

Studie

 

De deelnemers kregen dagelijks 1500 mg visolie (equivalent van 900 mg omega-3) per dag vanaf de 21ste week zwanger-

schap. De studieopzet was multicentre, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd. De bepalingen van de IgE geassocieerde allergische reacties (eczeem, ei-allergie) vonden plaats als de kinderen 1 jaar waren. Ten opzichte van

kinderen uit de controlegroep was de incidentie van atopisch eczeem 38% lager.

 

Voetnoot: suppleren van visolie kan het beste geschieden met natuurlijke, niet veresterde visolie. Visolie met een onnatuurlijk hoog percentage

omega-3 is vaak veresterd. Ethylesters moeten in de lever eerst weer worden omgezet in voor het lichaam bruikbare triglyceriden of vrije vetzuren.