Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Extra Vitamine D voor mensen met een blanke huid

Cancer Causes and Control, Oktober 2011

 

“The determinants of serum vitamin D levels in participants in a melanoma case-control study living

in a temperate climate”. R.J. Davies, Y-M. Chang, H. Snowden, M. Chan, S. Leake, B. Karpavicius et al.

 

Mensen met een zeer lichte huid zouden meer vitamine D moeten krijgen door middel van suppletie omdat ze minder in de

zon komen vanwege de verhoogde kans op zonnebrand, aldus de auteurs van het artikel in Cancer Causes and Control.

 

Tekort n.m. bij huidkankerpatiënten

 

Evenals personen met huidkanker mijden deze mensen de zon en daardoor ontstaat gemakkelijk een tekort aan vitamine D.

“Personen die gevoelig zijn voor de zon bereiken geen optimale vitamine D spiegels zonder suppletie. Dit geldt voor het

overgrote deel van de bevolking in een gematigd klimaat en speciaal voor mensen met huidkanker/melanoom”, aldus

Professor Julia Newton-Bishop van het Cancer Research UK Centre, verbonden aan de Universiteit van Leeds, Groot-Brittannië.

Hoewel zonlicht en suppletie belangrijke factoren zijn voor het vitamine D niveau, is ook de mate waarin het lichaam vitamine D kan omzetten in de actieve vorm van belang.

 

De “sunshine” vitamine

 

Een tekort aan vitamine D wordt in verband gebracht met een hele reeks aandoeningen, waaronder osteopenie, osteoporose, botfracturen, spierzwakte, infectieziekten, auto-immuunziekten, kanker en hart-vaatziekten. Ook zijn er aanwijzingen dat vitamine D de incidentie van diabetes type 1 kan verminderen. Vooral in de noordelijke landen maakt het lichaam in de wintermaanden nauwelijks of geen vitamine D aan. Suppletie of  toegevoegd aan de voeding is de beste manier om de noodzakelijke hoeveelheid vitamine D binnen te krijgen.

 

Studie

 

In deze studie zijn 1200 personen onderzocht op blootstelling aan zonlicht, de gebruikte suppletie en hun vitamine D serum-spiegels. Hierbij werd een serumwaarde van minstens 60 nmol/l als optimaal beschouwd. 730 deelnemers bleken een spiegel

te hebben die lager was dan 60 nmol/l.  Men concludeerde dat deze lage spiegels voornamelijk voorkwamen bij mensen die gevoelig zijn voor zonlicht en een blanke huid hebben.