Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Interactie geneesmiddel <> supplement

 

ACE-remmers, Kalium en Zink

 

ACE-remmers (Angiotensine I Converting Enzyme remmers) behoren tot een groep bloeddrukverlagende medicijnen die vrij

veel worden voorgeschreven bij hypertensie. Ze verbeteren tevens de pompwerking van het hart. Bij het gebruik van ACE-

remmers bestaat de kans op hyperkaliëmie indien daarnaast kaliumsupplementen worden gebruikt. Kalium heeft weliswaar

een bloeddrukverlagende werking, evenals de ACE-remmers, maar de combinatie is niet zo gelukkig. In de bijsluiter van kaliumproducten die als geneesmiddel staan geregistreerd wordt daar op gewezen. Deze waarschuwing komt men zelden

tegen bij kaliumsupplementen (wel op de MultiMin Tension van Alfytal) en dieetzouten die voor een aanzienlijk deel uit kaliumchloride bestaan.

Vreemd genoeg is er geen verplichting om dit te vermelden op deze producten die onder controle staan van de nVWA (nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit). Wel is de gezondheidsclaim dat kalium van belang is voor het behoud van een gezonde

bloeddruk door de EFSA (European Food Safety Authority) gehonoreerd. In de praktijk betekent dat bloeddrukverlagend.

De ADH is 2000 mg per dag. Dit allemaal zonder restricties vanwege deze interactie.

 

Het gevaar van hyperkaliëmie.

Er wordt gesproken over een hyperkaliëmie bij een serumkaliumspiegel >5,0 mmol/l. Dit ontstaat door een verminderde

renale kaliumuitscheiding die het gevolg is van de medicatie met ACE-remmers. De symptomen van een te hoog kalium zijn: bradycardie (vertraagd hartritme), hartritmestoornissen, paresthesieën  (sensibiliteitsstoornissen) aan handen en voeten, spierzwakte (b.v. zware benen). Ongecontroleerde inname van meer dan 500 mg kalium als supplement en/of dieetzout

dient te worden vermeden.

 

Welke geneesmiddelen?

De generieke naam van alle ACE-remmers

eindigt op “-pril”.

Generiek: Merknaam:

Benazepril Cibacen®

Captopril Capoten®

Cilazapril Vascaser®

Enalapril Renitec®

Fosinopril Newace®

Lisinopril Zestril®

Perindopril Coversyl®

Quinapril Acupril®Ramipril Tritace®

Trandolapril  Tarka® (combi met verapamil)

Zofenopril Zofil®

 

Verder kunnen ACE-remmers in diverse combinatiemiddelen zitten, b.v. samen met een diureticum. Ze kunnen zijn voorgeschreven als merkproduct, maar worden ook vaak verstrekt onder de generieke naam. Checken of de cliënt een bloeddrukverlagend medicijn gebruikt, m.n. een “pril” is dus wenselijk.

 

Zinkdepletie

Bij captopril en enalapril kan zinkdepletie optreden door verhoogde renale uitscheiding. Zinksuppletie is wellicht nodig,

vooral bij diabetici.

 

Angiotensine-II-blokkers

Er zijn ook z.g. Angiotensine-II-blokkers die net als de ACE-remmers kunnen zorgen voor een verhoogde kans op

hyperkaliëmie. De generieke namen eindigen op “-sartan”:

candesartan (Atacand®), eprosartan (Teveten®), irbesartan (Aprovel®), losartan (Cozaar®),

olmesartan (Olmetec®), telmisartan (Kinzalmono®, Micardis®), valsartan (Diovan®)

 

Bron:

Arzneimittel und Mikronährstoffe, A-Z Guide to Drug-Herb-Vitamin Interactions, www.apotheek.nl, www.consumed.nl, www.fk.cvz.nl,

san memoboek ’07.

OrthoActueel.nl

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.