Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Supplementgebruikers mogelijk betere overlevingskansen bij kanker

 

International Journal of Cancer  vol. 125 - juli 2009

 

G. Skeie, T. Braaten, A. Hjartaker, M. Brustad, E. Lund,  Universiteit van Tromsø, Noorwegen
“Cod liver oil, orther dietairy supplements and survival among cancer patients with solid tumors”

 

Longkankerpatiënten die regelmatig voedingssupplementen gebruikten voordat de diagnose werd gesteld bleken een betere overlevingskans te hebben dan zij die geen suppletie gebruikten, aldus een Noorse studie.

Het gebruik van visleverolie gaf een 44% lagere sterfte te zien onder longkankerpatiënten, terwijl het dagelijkse gebruik van

andere supplementen een reductie liet zien van 30%.

 

Supplementen of …

 

“Deze studie toont aan dat longkankerpatiënten die voordat de diagnose werd gesteld voedingssupplementen ge-

bruikten een betere overlevingskans hebben. Of dit te danken is aan de voordelen van voedingssupplementen of de verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers van supplementen is niet duidelijk” aldus de onderzoekers onder leiding van Guri Skeie van de Universiteit van Tromsø.

“Er is meer onderzoek nodig naar de interactie tussen nutriënten, zowel in supplementen als in gewone voeding, en

de overleving bij kanker”

 

Ook bij andere kankertypes

 

Er zijn aanwijzingen dat deze gunstige effecten niet alleen op kunnen treden bij longkanker. Het gebruik van visleverolie en

andere supplementen was eveneens geassocieerd met een grotere overlevingskans voor mensen met andere kankervormen

met solide tumoren, inclusief borst- en colorectale kanker.

 

Studieopzet

 

Voeding en supplementengebruik werd genoteerd van 68.518 deelnemers aan de Noorse Vrouwen en Kankerstudie d.m.v. een voedingsvragenlijst. Het meest gebruikte supplement was visleverolie, gevolgd door multivitamines en mineraalsupplementen.

Na aanpassing van de data m.b.t. roken, de leeftijd waarop de kanker werd gediagnosticeerd en de stagering van de kanker, vonden Skeie en medewerkers een reductie in sterfte van 23% bij patiënten met een solide tumor en bij longkankerpatiënten

met 44% indien men een jaar voor de diagnose dagelijks visleverolie gebruikte.

Tevens vond men dat gelegenheidsgebruik en dagelijks gebruik van andere supplementen een sterftereductie liet zien van respectievelijk 30 en 45% bij longkankerpatiënten.

 

Meer onderzoek nodig

 

De onderzoekers concluderen dat meer onderzoek nodig is naar de relatie tussen supplementgebruik en de overlevingskansen

van patiënten met solide tumoren.