Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Laag magnesium:

Grotere kans op cerebrovasculair accident (CVA)

 

American Journal of Epidemiology, 16 april 2009

 

T. Ohira, J.M. Peacock, H. Iso, L.E. Cham-bless, W.D. Rosamond, A.R. Folsom.

"Serum and Dietary Magnesium and Risk of Ischemic Stroke - The Atherosclerosis Risk in Communities Study"

University of Minnesota's School of Public Health

 

Laag magnesium een risico

 

Lage magnesiumwaarden in het bloed kunnen het risico van een CVA met 25% vergroten, aldus de bevindingen in de Atherosclerosis Risk in Communities Study.

Verhogen van de magnesiuminname kan derhalve het risico verminderen en tevens een gunstig effect hebben op de bloeddruk en diabetes.

Voeding staat er bekend om een effect te hebben op het risicoprofiel voor een CVA. In het bijzonder is er het verband tussen natrium en hypertensie. Meer magnesium, kalium en calcium laat een omgekeerd evenredig verband zien met hypertensie, zoals aangetoond in verschillende studies. Deze nieuwe studie bevestigt de mogelijkheid van magnesium om via een bloeddrukverlagend mechanisme de kans op een CVA te verminderen.

Magnesium komt in de voeding vooral voor in groene bladgroente, vlees, zetmeel, granen, noten en melk. In eerdere studies is aangetoond dat een groot deel van de bevolking de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) niet binnenkrijgt. In de USA is dat 320 mg voor vrouwen en 420 mg voor mannen. *)

 

Diabetes en hoge bloeddruk

 

Aan deze studie deden 14.000 mannen en vrouwen mee - leeftijd: 45 - 64 jaar. Gedurende de studieduur - 15 jaar - werden 577 CVA’s gerapporteerd. De incidentie bleek het hoogst bij deelnemers met hypertensie en diabetes. Gecorrigeerd op diabetes en hypertensie bleek er geen significantie meer te zijn.

 

Meer magnesium: minder diabetes

 

Een meta-analyse van prospectieve cohortstudies door onderzoekers van het Zweedse Karoliniska Institutet liet zien dat voor iedere 100 mg inname van magnesium de kans op het ontwikkelen van type-2 diabetes met 15% afnam. (Journal of Internal Medicine).

 

*)
Per 1 november 2009 is de Europese ADH van 375 mg per dag van kracht geworden. De oude Nederlandse ADH van 300 mg werd al door veel mensen niet gehaald en het is te verwachten dat de nieuwe ADH nog minder zal worden gehaald.

Suppletie zal dan toch de aangewezen weg zijn.