Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Koper-, magnesium- en zinkspiegels in relatie tot overlijdensrisico

 

mei 2006 - Epidemiology – Vol. 17, p. 308-314

 

Een Frans onderzoek heeft verbanden aangetoond tussen de serumwaarden van koper, magnesium en zink en de kans op overlijden in het algemeen en t.g.v. kanker en hart-vaatziekten in het bijzonder.

Dr. Nathalie Leone en collegae van het Pasteur Instituut te Lille komen met deze opzienbarende conclusie.

De gegevens komen van de Paris Prospective Study 2, waaraan 4035 mannen (tussen de 30 en 60 jaar bij aanvang) deelnamen. In de 18-jaar durende follow up is gekeken naar de mortaliteit en de serumwaarden van magnesium, koper en zink.

 

Koper:


Bij mannen met de hoogste serumkoperspiegels (t.o.v. de laagste serumkoperspiegels) was de totale sterfte 50% hoger.

En 40% hoger door kanker en 30% hoger door hart-vaatziekten.

 

Magnesium:

 

Bij de hoogste serummagnesiumspiegels (t.o.v. de laagste) was de totale sterfte en de sterfte door hart-vaatziekten 40% lager.

De kankersterfte was 50% lager.

 

Zink:

 

Een lage serumzinkwaarde in combinatie met hoge koperwaarden versterkte het overlijdensrisico.

Dit gold zowel voor het totale sterftepercentages als voor sterfte door kanker en hart-vaatziekten.

 

Lage serumzinkwaarden in combinatie met hoge serummagnesiumwaarden gaven toch nog een daling te zien van de totale

sterfte en ook van de sterfte door kanker en hart-vaatziekten.

Lage magnesiumspiegels worden geassocieerd met hogere leeftijd, hoge bloeddruk en diabetes.Een laag magnesium lijkt de

kans op infecties te vergroten.

 

Hoge koperspiegels werden vooral gevonden in combinatie met hogere leeftijd, roken en hoog cholesterol. Koper is betrokken bij de vorming van schadelijke vrije radicalen (hydroxylradicalen).

 

Een laag zink zorgt voor een verminderde immuunrespons. Zink beschermt het lichaam tegen vrije-radicalenschade.

 

Leone: "Uit deze gegevens kan worden geconcludeerd dat lage zinkspiegels en/of hoge koperspiegels dan wel lage magnesiumspiegels een synergetisch effect hebben op de mate van oxidatieve schade en de reactie op infecties".

 

Conclusie:

Hoge koperspiegels verhogen het overlijdensrisico bij mannen van middelbare leeftijd.

Hoge magnesiumspiegels daarentegen laten juist een lagere sterftekans zien.

Een laag zink in combinatie met een hoog koper en/of een laag magnesium versterkt het overlijdensrisico.