Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Koffie kan risico van bepaalde typen borstkanker verminderen

 

Chemistry Breast Cancer Research 13:R49 mei 2011

 

“Coffee consumption modifies risk of estrogen-receptor negative breast cancer”.  
J. Li, P. Seibold, J. Chang-Claude, D. Flesch-Janys, et al.

 

Een hoge koffieconsumptie kan het risico van bepaalde vormen van borstkanker
met 57% verminderen, aldus een Zweeds onderzoek. Het drinken van meer dan
5 koppen koffie kan het risico van het ontwikkelen van een subtype borstkanker aanzienlijk verminderen, n.l. anti-oestrogeen-resistente oestrogeenreceptor borstkanker (ER-negatieve borstkanker).

 

Lifestylefactoren

 

Een groep onderzoekers van het Zweedse Karolinska Institutet vergeleken de lifestyle-factoren, inclusief het koffiegebruik tussen vrouwen met borstkanker en leeftijdgenoten zonder. Hieruit bleek dat koffiedrinkende vrouwen een lagere inci-dentie van borstkanker hadden dan vrouwen die zelden koffie dronken. “We vonden geen bewijs dat koffie de kans op postmenopausale borstkanker in z’n algemeen verhoogt. Wel bleek een hoge inname van koffie gerelateerd te zijn aan een lagere incidentie van ER-negatieve borstkanker bij postmenopausale vrouwen” aldus de onderzoekers.  


Koffie en kanker

 

Borstkanker is een complex ziektebeeld dat kan worden onderverdeeld in hormoongevoelige en niet-hormoongevoelige subtypes. Er is wel eens gesuggereerd dat er een verband zou bestaan tussen het drinken van koffie en een verhoogde kans op borstkanker m.b.t. diverse oestrogeenreceptor subtypes.

Het Zweedse team stelt: “Koffie is interessant m.b.t. de etiologie van borstkanker vanwege zijn complexe mix van chemische stoffen, waarvan sommigen in experimentele studies een risico verlagend effect hadden op het ontstaan van kanker ten gevolge van gunstige biologische mechanismen”

Desalniettemin is de wetenschap verdeeld over de toxiciteit van de drank. In eerdere klinische en experimentele studies zouden aangeven dat koffie, een complexe mix van cafeïne en polyfenolen, zowel carcinogeen als anti-carcino-geen kan zijn.

 

De studie

 

Aan de studie namen bijna 6000 personen deel. In totaal werd er een bescheiden daling van de kans op borstkanker gezien. Uitgesplitst naar type bleek er een significant lager risico van ER-negatieve borstkanker bij de deelnemers die meer dan 5 kop-
pen koffie per dag dronken. Voor ER-positieve borstkanker werd dit verband niet gevonden. De onderzoekers pleiten voor nader onderzoek naar de relatie tussen koffiedrinken en bepaalde subtypes borstkanker.