Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Fruit en groene groente verminderen kans op diabetes bij vrouwen

Diabetes Care.  2008;31(7): p. 1311-1317

 

Lydia A. Bazzano, MD, PHD; Tricia Y. Li, MD, MS; Kamudi J. Joshipura, BDS, MS, SCD; Frank B. Hu, MD, PHD

"Intake of  fruit, vegetables, and fruit juices and risk of diabetes in woman"

 

Een verhoogde consumptie van groene bladgroente en fruit vermindert

de kans op diabetes bij vrouwen, aldus een studie, uitgevoerd door de Tulane University School of Public Health and Tropical  Medicine, New Orleans (USA). Aan de studie deden 71.346 vrouwelijke verpleegkun-digen mee in de leeftijd van 38 tot 63 jaar. Zij moesten semi-kwantita-tieve  vragenlijsten over hun voedingsgewoontes invullen. De vragenlijsten werden elke vier jaar ingevuld en de studie nam 18 jaar in beslag. Aan het begin van de studie had geen van de deelneemsters diabetes, een hartkwaal of kanker.

 

Gedurende de studie ontwikkelden 4.529 vrouwen diabetes. Er bleek geen relatie met de totale consumptie groente en fruit. Maar bij bestu-dering van de totale fruitconsumptie werd er juist wel een vermindering gezien van 18% m.b.t. de ontwikkeling van diabetes. Het nuttigen van een extra portie groene bladgroente gaf een beperkte reductie van 9% te zien. Opvallend was dat er een verhoogde kans op diabetes was bij vrouwen die veel vruchtensappen consumeerden.

Hoewel deze studie zijn beperkingen heeft (b.v. hoe nauwkeurig zijn de questionnaires ingevuld?) wijzen de resultaten er toch wel op dat een voeding rijk aan groene bladgroente en fruit het risico van diabetes kan verkleinen. Gezien het feit dat diabetes een zeer veel voorkomende kwaal is, is elke vermindering die kan worden bewerkstelligd met wat aanpassingen in het voedingspatroon worden toegejuicht.