Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Foliumzuur voor gezonder sperma

Human Reproduction. Voorpublicatie on-line op 19 maart 2008

 

Een nieuwe studie heeft een mogelijke relatie aan het licht gebracht tussen de inname van foliumzuur en verminderde chromosomale abnormaliteiten van spermacellen. Dit zou betekenen dat niet alleen vrouwen foliumzuur zouden moeten ge-

bruiken voor de conceptie, maar ook mannen.

Hoewel de relatie tussen de inname van foliumzuur door vrouwen om de kans op neurale buisdefecten bij de foetus te vermin-

deren inmiddels algemeen bekend is, lijkt deze studie voor het eerst ook een effect aan te tonen dat foliumzuur van belang is

voor de man in relatie tot de conceptie.

 

Aneuploïdie

 

Aneuploïdie is de algemene term die men gebruikt om aan te geven dat er een verandering is van het aantal chromosomen.

Men neemt aan dat het sperma van 1 tot 4% van de gezonde mannen enige tekenen hebben van aneuploïdie.

Aneuploïdie wordt in verband gebracht met verminderde vruchtbaarheid, miskramen en kinderen die worden geboren met o.a.

het Syndroom van Down, Syndroom van Turner en het Syndroom van Klinefelter.

 

Aan de studie deden 89 gezonde, niet-rokende mannen mee die spermamonsters inleverden en werden geïnterviewd m.b.t.

hun totale inname van zink, folaat / foliumzuur, vitamine C, vitamine E en bèta-caroteen. Dit betrof zowel de inname via de

voeding (natuurlijk folaat) als d.m.v. voedingssupplementen (foliumzuur).

 

Foliumzuur geeft minder aneuploïdie

 

Men ontdekte dat er een statistisch significant verband was tussen een hoge foliumzuurinname en lagere aneuploïdie van het sperma.

Mannen in het hoogste kwartiel met een foliumzuurinname van 772 – 1150 mcg per dag bleken 20 – 30% minder aneuploïdie

te hebben dan de mannen met de laagste foliumzuurinname.

 

Terughoudendheid m.b.t. conlusies

 

Ondanks dit verband was Prof. Brenda Eskanazi, een van de onderzoekers aan de Universiteit van California, voorzichtig om meteen conclusies hieraan te verbinden: “Deze studie levert geen bewijs dat een hoge foliumzuurinname een vermin-

dering geeft van de aneuploïdie; alleen dat er een verband is. Dit is de eerste studie in zijn soort en de resultaten zijn

een aanwijzing om nader - gerandomiseerd, gecontroleerd - onderzoek verrichten”.

 

Invloed van andere micronutriënten

 

Het probleem is, dat ook andere voedingsstoffen een rol kunnen spelen en deze uit te sluiten van het effect dat foliumzuur kan hebben. Toch bleek het mogelijk om met behulp van statistische analyses een onderscheid te maken tussen de verschillende micronutriënten en hun mogelijke invloed op het sperma.

Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met behulp van voedingssupplementen zou duidelijkheid kunnen verschaffen.

Zie ook:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-03/esfh-lof031808.php

 

Op voorhand is het toepassen van foliumzuurrijke voeding en/of een supplement met foliumzuur (combinatie foliumzuur - antioxidanten) te overwegen als er een kinderwens bestaat. Dit is dan zowel voor de vrouw als voor

de man van toepassing.