Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Foliumzuur kan leeftijdsgerelateerd gehoorverlies beperken

 

Annals of Internal Medicine, 2 jan 2007, Vol. 146, Iss. 1, pag. 1-9

 

Suppletie met foliumzuur kan gehoorverlies beperken bij ouderen, zo blijkt uit een nieuw dubbelblind gerandomiseerd Nederlands onderzoek.Deze studie, uitgevoerd door Jane Durga en collegae van de Wageningen Universiteit (Wageningen Centre for Food Sciences) en het Academisch Ziekenhuis Maastricht, betrof 728 mannen en vrouwen van 50 tot 70 jaar in een tijdsbestek van 3 jaar.

 

Effect specifiek bij lage tonen

 

De proefpersonen kregen dagelijks een foliumzuursupplement van 800 mcg of een placebo. Aan het einde van de studie werd bepaald of de gehoordrempel in zowel de hoge als de lage tonen was veranderd ten opzichte van de beginwaarden.

Bij zowel de foliumzuurgroep als bij de placebogroep was de drempel bij de lage frequentiereeks (0,5 tot 2 KHz) verhoogd (men had meer dB nodig om het geluid waar te nemen). In de foliumzuurgroep bleek de drempelwaarde minder te zijn toegenomen dan bij de placebogroep (1,0 dB versus 1,7 dB). Bij de hogere tonen was er geen effect waarneembaar.

 

Homocysteïne de boosdoener?

 

Men vermoedt, dat gehoorverlies verband houdt met de homocysteïnespiegels, welke kunnen worden verlaagd door foliumzuur.

Dunga richtte zich specifiek op mensen met een totaal homocysteïnegehalte van gemiddeld 13 micromol per liter of hoger en een vitamine B12 spiegel van minimaal 200 picomol per liter. Normale homocysteïnewaarden liggen tussen de 5 en 15 micromol.

Door deze criteria beperkte het onderzoek zich tot proefpersonen met een hoog normale homocysteïnespiegel.

 

Conclusie

 

De conclusie uit de studie kan gezien de toegepaste criteria niet worden geëxtrapoleerd naar de gehele oudere bevolkingsgroep.

Wel kan worden geconcludeerd, dat foliumzuursuppletie het gehoorverlies in de spraakfrequenties kan verminderen.

 

Opmerking:

Foliumzuur werd al eerder in verband gebracht met het verminderen van neurale buisdefecten (open ruggetje) en vermindering van arteriosclerose. Ook werd al snel de suggestie gedaan dat het beter is om foliumzuur samen te geven met de andere B-vitamines vanwege een mogelijke synergie.