Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”

Disclaimer

 

Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen en mogen ook niet als zodanig worden aangeboden. Deze producten vallen onder de warenwet. De toepassing van een voedingssupplement dient uitsluitend om de gewone voeding te optimaliseren en te corrigeren, daar waar deze niet in voldoende vitamines en mineralen kan voorzien.

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van OrthoActueel / Stichting Iriseav. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door OrthoActueel met grote zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hiervoor kan OrthoActueel / Stichting Iriseav niet verantwoordelijk worden gesteld.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.  

 

Hoewel de redactie van OrthoActueel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OrthoActueel niet aan-sprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden en/of anders openbaar worden gemaakt. De informatie bestaat vooral uit samenvattingen van gepubliceerd onderzoek. OrthoActueel kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele als claim op te vatten informatie, zowel medisch als m.b.t. voeding en gezondheid.

 

OrthoActueel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en de daarin getoonde informatie.

 

OrthoActueel heeft uitsluitend de doelstelling om geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden die voeding en/of voedingssupplementen in de meest ruime zin van het woord kunnen bijdragen aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan.

 

Alle informatie wordt geacht te vallen onder de vrijheid van pers en vrijheid van meningsuiting.

 

OrthoActueel.nl

 

Home     .
Disclaimer.
Actueel Divers.
Additieven e.d..
Botanicals.
Mineralen.
Vetzuren.
Vitamines.
Voeding algemeen.