Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Omega-3 vetzuren kunnen depressiesymptomen bij ouderen verminderen
 

The Journal of Nutrition, Health & Aging, Voorpublicatie internet mei 2011

 

“Long chain omega 3 polyunsaturated fatty acids supplementation in the treatment of aldery depression:
Effects on depressive symptoms, on phospholipids fatty acids profile and on health-related quality of life”.
M. Rondanelli, A. Giacosa, A. Opizzi, C. Pelucchi en C. de la Vecchia.

 

 

Dagelijks gebruik van omega-3 supplementen kan de incidentie van depressiesymptomen bij oudere vrouwen verminderen. Zo
blijkt uit een Italiaanse studie die hiermee een bijdrage levert aan de niet aflatende discussie over omega-3 en de stemming. Volgens deze studie gaf een dagelijkse suppletie van 2,5 gram omega-3 vetzuren een aanzienlijke vermindering van de depressiviteitssymptomen.

 

Kwaliteit van leven

 

De onderzoekers van de Universiteit van Pavia meldden tevens dat er een verbetering in de “kwaliteit van leven” werd waargenomen.

Deze waarneming is nooit eerder in beeld gebracht en lijkt van grote waarde vanuit klinisch oogpunt vanwege de essentie hiervan voor ouderen”,  aldus de onderzoekers. “Het aspect “kwaliteit van leven” wordt gedefinieerd als het ervaren van algemene tevredenheid en de tevredenheid op een aantal specifieke punten met de nadruk op welzijn. Daarom is de verbetering van de levenskwaliteit bij depressieve ouderen door suppletie met omega-3 vetzuren een belangrijke waarneming”

 

Invloed op stemming discutabel?

 

Het verband tussen omega-3 en de stemming is complex en de gegevens uit de studies zijn vaak strijdig met elkaar. Een
Noorse studie vond wel een gunstig effect op depressie, evenals een Brits-Iraanse studie, waarin werd gesteld dat 1 gram EPA dagelijks de symptomen met 50% deed afnemen. Dit is vergelijkbaar met fluoxetine (Prozac
®). Ondanks het groeiende aantal studies is er nog onvoldoende bewijs om de link tussen omega-3 en depressieverschijnselen te bevestigen, aldus The Britisch medica Drug and Therapeutics Bulletin in februari 2007.

 

Studieopzet

 

De onderzoekers selecteerden 46 oudere vrouwen in een verpleeghuis te Pavia voor hun dub-belblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. De ene helft kreeg omega-3 vetzuren en de andere helft een placebo gedurende 2 maanden. Bij
de omega-3 gebruiksters werd een significante verlaging van de gemiddelde depressiviteitsscores waargenomen. Hiertoe werd gebruik gemaakt van de “Geriatric Depression Scale”. De lagere score op deze schaal was gerelateerd aan verhoogde omega-3 waarden in de membranen van de erytrocyten. Met behulp van vragenlijsten werd gekeken naar de fysieke en mentale kwaliteit
van leven. Deze bleek beter te zijn geworden in de omega-3 groep.
“Interventie met omega-3 vetzuren lijkt veilig te zijn. Er wer-
den geen relevante bijwerkingen waargenomen in de gebruikersgroep. Zelfs geen darmklachten, die in eerdere studies wel
waren gerapporteerd”
, zo concluderen de onderzoekers.