Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Curcumine remt mogelijk plaque-opbouw bij Alzheimer.

 

USA – oktober 2006 – Journal of Alzheimer's Disease, vol. 10, pp. 1-7

 

Curcumine, een substantieel onderdeel van kerrie, kan het lichaam helpen plaques in de hersenen, die gerelateerd zijn aan de ziekte van Alzheimer, op te ruimen.

Dit is de uitkomst van een kleine laboratoriumstudie in de Verenigde Staten.

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en treft zo'n 13 miljoen mensen wereldwijd.

Hoewel de etiologie van Alzheimer nog niet opgehelderd is, is het duidelijk dat er een verhoogde opbouw plaatsvindt van plaque uit bèta-amyloïd depots. Curcumine lijkt de mogelijkheid te hebben het immuunsysteem te helpen deze plaque op te ruimen.

"Curcumine verbeterde de eliminatie van bèta-amyloïd door afweercellen met 50% bij patiënten met Alzheimer. Deze eerste waarnemingen tonen aan dat curcumine het immuunsysteem van patiënten met Alzheimer kan ondersteunen",  aldus Dr. Milan Fiala van de David Geffen School of Medicine.

De belangstelling voor curcumine is de laatste tijd flink toegenomen vanwege de cholesterol verlagende eigenschappen, de positieve cardiovasculaire invloeden en de anticarcinogene eigenschappen.

Deze kleine studie (met bloedmonsters van 6 Alzheimerpatiënten en 3 gezonde controles) ondersteunt het positieve beeld van curcumine. In deze studie is specifiek gekeken naar de macrofagen die de mogelijkheid hebben allerlei schadelijke stoffen in het lichaam te elimineren, inclusief bèta-amyloïd depots.

De geïsoleerde macrofagen werden 24 uur blootgesteld aan een curcuminederivaat waarna bèta-amyloïd werd toegevoegd.

Bij 3 van de 6 bloedmonsters van de Alzheimerpatiënten werd een toename gezien van de opname van bèta-amyloïd.

Bij de monsters van de gezonde vrijwilligers werden geen effecten waargenomen.

"We zijn hoopvol gestemd, dat deze in-vitro resultaten vertaald kunnen worden in een klinische toepassing, maar er zullen eerst meer studies moeten plaatsvinden voordat curcumine kan worden aanbevolen" aldus Fiala.

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl