Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Donkere chocolade goed voor de bloeddruk

 

American Heart Association in 2005

 

Donkere, ook wel bittere of pure chocolade genoemd, blijkt een gunstig effect te hebben op de bloeddruk en tevens de insulineresistentie verbeteren. Zo meldt een artikel in “Hypertension”, Journal of the American Heart Association in juli 2005.

“Eerdere studies lieten al zien dat flavonoïdenrijke voedingsstoffen, zoals fruit, groentes, thee, rode wijn en chocolade (cacao) een gunstig effect kunnen hebben op de cardiovasculaire gezondheid, maar dit is een van de eerste studies waarin specifiek is gekeken naar het effect van donkere chocolade op de bloeddruk bij mensen met hypertensie”, aldus auteur   Jeffrey B. Blumberg, Ph.D, senior wetenschapper aan het Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Centre on Aging van Tufts University, Boston.

 

Flavonoïden zijn natuurlijke antioxidanten die voorkomen in veel plantaardige voedingsstoffen. De in cacao aanwezige flavonoïden lijken een gunstig effect te hebben op de vaten en de gevoeligheid voor glucose.

Blumberg en collegae van de Universiteit van L’Aquila, Italië deden onderzoek bij 10 vrouwen en 10 mannen met hypertensie waarvan de systolische waarde lag tussen

140 en 150 mm Hg (kwikdruk) en de diastolische waarde tussen 90 en 99 mm HgHH.

Geen van de deelnemers gebruikte antihypertensiva, had diabetes of rookte.

Een week voor de studie vermeden de deelnemers gebruik van flavonoïdenrijke voeding. Gedurende 15 dagen kreeg de helft dagelijks een reep van 3,5 ounce (ca. 100 gram) donkere flavonoïdenrijke chocolade, de andere helft een reep met witte chocolade, die geen flavonoïden bevatte. Na de 15 dagen volgde een week van flavonoïdenarme voeding voor beide groepen, waarna er gewisseld werd (cross-over).

Bij de eters van de donkere chocolade vond men een gemiddelde daling van de systolische bloeddruk van 12 mm en 9 mm van

de diastolische druk. Bij het gebruik van witte chocolade werd geen daling van de bloeddruk waargenomen. Daarnaast werd bij gebruik van de donkere chocolade een significante daling gezien van de insulineresistentie en een daling van 10% van het

LDL-cholesterol.

 

Dit betekent niet dat mensen met hoge bloeddruk nu ladingen chocolade moeten gaan eten i.p.v. andere belangrijke maatregelen om de bloeddruk te verlagen. Maar het is wel een Interessante bevinding waar mogelijk wat mee kan worden gedaan. Zie ook:

http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=3032114

 

Journal of the American Medical Association, juli 2007:

 

Een dubbelblinde, gerandomiseerde studie bij 44 volwassenen. De deelnemers kregen gedurende 18 weken 6,3 gram donkere chocolade per dag (met 30 mg polyfenolen) of witte, polyfenolvrije chocolade. Polyfenolen behoren tot de flavonoïden.

Het doel van deze studie was om te kijken of langdurige inname van kleine hoeveelheden polyfenolrijke chocolade een effect

kon hebben op bloeddruk en het bioactive stikstofoxide (NO).

 

Na 18 weken was de systolische bloeddruk met 2,9 mm Hg gedaald en de diastolische met 1,9 mm. Er waren geen verande-

ringen in gewicht, bloedsuiker en bloedlipiden. Wel werd er een toename gezien van S-nitrosoglutathion en van polyfenolen in

het bloed.

 

Het blijkt uit deze studie dat regelmatig gebruik van kleine hoeveelheden donkere chocolade een lichte daling kan geven van de bloeddruk bij overigens verder gezonde mensen en tevens een verhoging te zien gaf van NO, een vaatverwijdende stof die het lichaam zelf aanmaakt.

 

Deze studie is uitgevoerd aan de Universiteit van Keulen (afdelingen Farmacologie en Interne geneeskunde), Duitsland. Zie ook:

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/short/298/1/49

 

Opmerkelijk: In januari 2008 heeft een referaat gestaan van bovenstaande studie in de Studenteneditie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.