Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Vitamine B tekort tijdens zwangerschap beïnvloedt DNA en resulteert in dikkere mannelijke nakomelingen

 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 4 Dec 2007, Vol. 104, Nr. 49.
 

Kevin D. Sinclair, C. Allegrucci, R. Singh, D.S. Gardner, S. Sebastian, J. Bispham, A. Thurston, J.F. Huntley, W.D. Rees, C.A. Maloney, R.G. Lea, J. Craigon, T.G. McEvoy, L.E. Young

“DNA methylation, insulin resistance, and blood pressure in offspring determined by maternal

periconceptional B vitamin and methionine status".

 

Studie met schapen

 

Vrouwen die vitamine B deficiënt zijn voor de bevruchting zouden een grotere kans hebben op dikke nakomelingen met een hoge bloeddruk. Een dier-experimentele studie aan de Universiteit van Nottingham wijst daar op.

De onderzoekers gaven 25 schapen een gebalanceerde voeding en onthielden 25 andere schapen van vitamine B12, foliumzuur en het aminozuur methionine.

De deficiënte schapen werden na 8 weken geïnsemineerd. De schapen werden daarna nog 6 dagen deficiënt gehouden. Na deze 6 dagen werd het embryo over-gezet naar een schaap met de gebalanceerde voeding. De embryo’s van de defi-ciënte schapen bleken significant meer kans te hebben vetzuchtig te zijn en

kregen bij volwassenheid eerder een hoge bloeddruk. Dit werd m.n. waargeno-

men bij mannelijke lammeren. Mannelijke lammeren die voortkwamen uit de bevruchting van de deficiënte schapen bleken 25% dikker te zijn.

 

Gene silencing

 

Het belang van foliumzuur is uitgebreid onderzocht en onderbouwd m.b.t. de vermindering van neurale buisdefecten. Deze studie lijkt erop te wijzen dat er ook op langere termijn gezondheidrisico’s zijn t.g.v. vitamine B deficiëntie bij de bevruchting. Volgens de onderzoekers is methylering van DNA de sleutel tot  het behoud van “gene silencing” (het buiten werking stellen

van genen).Deze studie is interessant voor de mens omdat de pre- en postnatale ontwikkeling van schapen ongeveer gelijk loopt aan die van mensen.

 

Opmerking: reden te meer om te zorgen voor een goede vitamine B-status voor en tijdens de bevruchting. Omdat in een studie in 2007 werd aangetoond dat vitamine B-6 de kans op een miskraam vermindert, is het aan te bevelen om niet alleen extra foliumzuur te gebruiken. Een multivitamine met het hele vitamine B palet of een

B-complex is wellicht een betere keuze.