Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Interactie geneesmiddel <> supplement

 

Bètablokkers, Co-Enzym Q10, Riboflavine, Kalium en Magnesium

 

Bètablokkers (of bètareceptorblokkeerders) behoren tot een groep medicijnen die zeer regelmatig worden voorgeschreven bij hypertensie.

Bètablokkers blokkeren de bètareceptoren in verschillende delen van het lichaam. Adrenaline en noradrenaline zijn stoffen die invloed hebben op bètareceptoren en zo bepaalde biologische effecten geven, bijvoorbeeld op de bloeddruk, het hartritme en de luchtwegen. Door de receptoren te blokkeren, worden deze effecten beperkt. Dit veroorzaakt veranderingen in diverse delen van het lichaam, zoals de hersenen, longen, spieren, ogen, het hart en de bloedvaten. Er zijn twee soorten bètareceptoren: bèta-1-receptoren (m.n in het hart) en bèta-2-receptoren (luchtwegen en de bloedvaten). Sommige bètablokkers werken sterker op bèta-1-receptoren, andere hebben meer effect op bèta-2-receptoren. Bèta-1-blokkers (b.v. atenotol, bisoprolol en metoprolol) worden cardioselectief genoemd omdat ze specifiek op de receptoren in het hart werken.

Bètablokkers vertragen de hartslag, verlagen de bloeddruk en de hartslag bij ritmestoornissen. Spiertrillingen (zoals trillende handen) als gevolg van angst of een schildklierafwijking worden er minder sterk door. Derhalve worden bètablokkers ook gebruikt bij examenvrees en plankenkoorts. Sommige bètablokkers worden ingezet bij migraineprofylaxe (propranolol, metoprolol)

 

CoEnzym Q10

 

Q10 ondersteunt de werkzaamheid van bètablokkers bij migraineprofylaxe. Betrokken bij de energiestofwisseling in de mitochondria.

 

Riboflavine – vitamine B2

 

Vitamine B2 ondersteunt de   werkzaamheid van bètablokkers. Het is betrokken bij de energieproductie  in  de  mitochondria,  samen met  Q10 en magnesium.

 

Kalium

 

Sommige niet selectieve bètablokkers (b.v. propranolol) kunnen een vermindering geven van de kaliumopname in de cel vanuit het bloed. Om een hyperkaliëmie te voorkomen is het aan te bevelen terughoudend te zijn met kaliumrijke voeding, kaliumbevattend dieetzout en kaliumsupplementen. Extra voorzichtigheid is geboden als de bètablokker wordt gecombineerd met een ACE-remmer (zie ACE-remmers)

 

Magnesium

 

Ook magnesium ondersteunt de werkzaamheid van bètablokkers bij migraineprofylaxe.

 

Welke geneesmiddelen?
 

De generieke naam van alle bètablokkers

eindigt op “-lol”. De meest bekende zijn:

 

Generiek: Merknaam:

Atenolol Tenormin® (vervallen)

Labetalol Trandate®

Propranolol Inderal®

Metoprolol Selokeen®, Lopressor®

Acebutalol Sectral®

Nebivolol Nebilet®, Nebiloc®

Pindolol Viskeen®

Oxprenolol Trasicor®

Bisoprolol Emcor®

Er bestaan ook combinatiepreparaten met b.v.        
hydrochloorthiazide (b.v. Nebiretic
®)

 

Bronneb:

Arzneimittel und Mikronährstoffe, A-Z Guide to Drug-Herb-Vitamin Interactions, www.apotheek.nl, www.consumed.nl, www.fk.cvz.nl,

san memoboek ’07.

OrthoActueel.nl

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.