Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

 

Discussie E-nummers - onnodige bangmakerij niet gewenst

 

 

Voor veel mensen is het een  bijna onmogelijke opgave om uit te vissen welke E-nummers veilig, natuurlijk, acceptabel, realis-

tisch of liever te mijden zijn. Voor insiders is het al moeilijk om goede, realistische afwegingen te maken, maar voor consumen-

ten is het echt moeilijk. Maar al te vaak ontstaat dan het idee: liever helemaal geen E-nummers. Iets wat niet nodig is en ook

niet realistisch. Neem b.v. conserveermiddelen. Natriumnitriet(E-250) wordt alom beschouwd als uitermate veilig en wordt zelfs toegelaten in biologische producten. Zie het als een noodzakelijk iets. Zonder conserveermiddel bestaat de kans dat schimmels en bacteriën zich razendsnel in een product kunnen ontwikkelen. Dat veroorzaakt dan weer een aanzienlijk gezondheidsrisico. Dus voedselveiligheid moet hier prevaleren. Voedselproducenten zijn zich ervan bewust dat E-nummers bij een deel van de consumenten als iets negatiefs worden beschouwd. Dus kiezen ze steeds meer voor het vermelden van de naam van een ad-

ditief. Wordt het moeilijker voor de consument om te doorgronden welke stof het is. Neem E621, smaakversterker. Die kan ook worden gedeclareerd als glutamaat, natriumglutamaat, mononatriumglutamaat, maar ook tref je wel sodiumglutamate aan.

Sodium is de Engelse benaming van natrium. Begrijpelijk dat er diverse boeken zijn die de consument wegwijs willen maken. Maar dan moeten die boeken wel juiste en realistische informatie bevatten. Voor de leek is het nauwelijks te doen om in te schatten of die informatie correct is.  

Momenteel is er een boekje actueel met de titel “Wat zit er in uw eten?” van Corinne Gouget. E-nummers worden gekwalifi-

ceerd als groen, oranje en rood. Helaas bevat dit boekje heel veel onjuistheden die mensen onnodig bang maken voor

E-nummers. Jammer dat het zonder verdere correcties klakkeloos uit het Frans is vertaald.

 

Enkele voorbeelden:

 

Oranje: E160d, lycopeen. Komt uit tomaten. Gouget: mogelijk genetisch gemodificeerd, dus oranje.

Vrij onwaarschijnlijk en irrelevant.

Oranje: E161b, luteïne. Gouget: kan neusverkoudheid, netelroos en astma veroorzaken.

Heel onwaarschijnlijk. Luteïne is juist heel nuttig.

Rood: E250, natriumnitriet. Conserveermiddel dat zelfs in biologische producten wordt toegepast. Gouget: hyperactiviteit,

astma, slapeloosheid, misselijkheid, kankerverwekkend, enz. Echt vermijden. Bangmakerij op niets af. De toegepast hoeveelheden zijn zo klein dat er geen gevaar is voor de gezondheid. Het niet gebruiken van een conserveermiddel kan veel eerder ernstige gezondheidzsrisico’s met zich meebrengen: salmonella-infecties, voedselvergiftiging of erger. Natriumnitriet remt de gevreesde bacterie Clostridium botilinum, die in bedorven vlees het gif botilinum aanmaakt en zo botulisme veroorzaakt.

Oranje: E270, melkzuur. Gouget: Darmstoornissen bij baby’s en kinderen. Dus weg met die gezonde melkzuurbacteriën…

In kinder- en zuigelingenvoeding komt melkzuur niet voor. De L-vorm kan nog niet door ze worden verwerkt, de D-vorm (rechtsfraaiend) wel. Verder kan melkzuur uitstekend worden gebruikt - denk maar aan Biogarde. Een waarschuwing op niets
af dus.

Rood: E284, boorzuur. Gouget: gevaalijk synthetisch conserveermiddel. Diarree, beschadiging organen, menstruatiestoor-

nissen, eetstoor-nissen, haaruitval, e.d. Vreemd, de EFSA (European Food Safety Authority) heeft juist boorzuur als veilig bestempeld om toe te passen in b.v. supplementen…

Oranje: E300, ascorbinezuur. En weer duikt de mythe op dat grote hoeveelheden nierstenen zouden kunnen veroorzaken.

Oranje: E333, calciumcitraat. Gouget: bij grote hoeveelheden huidreacties en aften. Typisch dat calciumcitraat vaak wordt toegepast in orthomoleculaire supplementen als bron van calcium…

Oranje: natuurlijke verdikkingsmiddelen die al heel lang worden toegepast, zoals agar-agar (E406), guarpitmeel (E410), johannesbroodpitmeel (E412), xanthaangom (E415) worden ingedeeld als oranje met vage verdachtmakingen.

Rood: E441, gelatine. Een heel verhaal over onwaarschijnlijke risico’s met de aanbeveling: echt vermijden.

Slaat nergens op. Gelatine wordt ook veel toegepast in (orthomoleculaire) supplementen: softgels zijn van gelatine!

Rood: E464, hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). Gouget: verminderde werking nieren, verminderde opname

voedingsstoffen, verstopping. Typisch: V-caps bestaan juist uit HPMC…

Rood: E508, kaliumchloride. Gouget: darmstoornissen, darmzweren, overgeven diarree, verzwakking, shock, interne bloe-

dingen. Echt vermijden. Volledige onzin. Kaliumchloride wordt veel gebruikt in supplementen en in dieetzout als alternatief
voor natriumchloride (keukenzout).

 

En zo zijn er nog tientallen andere onterechte verdachtmakingen en bangmakerijen. Dit boekje levert geen bruikbare bijdrage om de echt potentieel gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. Bijna alles met een E-nummer lijkt wel verdacht of schadelijk. De waarheid is evenwel genuanceerder. Wellicht kloppen de beweringen als er massieve doses van de stoffen worden gebruikt, maar we hebben het hier wel over additieven die in (zeer) kleine hoeveelheden in de voeding zitten. Of het zijn bevindingen die  voortkomen

uit oneigenlijke toepassingen. Je gaat toch geen dingen inademen die voor een heel ander doel bestemd

zijn en dan beweren dat het slecht voor je is? Als we b.v. tarwemeel gaan inademen i.p.v. verwerken tot brood, dan krijg je ook problemen zoals stoflongen. En als je plotseling 6 liter koud water gaat drinken loop je een zeer realistische kans dat je het niet overleeft. Moet water dan maar als oranje of rood worden aangemerkt? Voor elke stof geldt dat er een dosis (bij)werkingsrelatie is. Additieven? Als het mogelijk is vermijd ze door voedsel zelf vers te bereiden, maar als dat niet kan, wees dan realistisch over E-nummers. We moeten het kind niet met het badwater weggooien...
Het boekje “Wat zit er in uw eten”?” schetst geen realistisch beeld, maakt onnodig bang en is dus helaas onbruikbaar.

Een aan te bevelen goed boek is “E=eetbaar?” van drs. J. Kamsteeg.
Verder is er door OrthoBasics de
E-nummercheck ontwikkeld. Deze is te bestellen voor € 1,50 + porto.  Hierop staan uitsluitend de E-nummers die met een realistische kijk op de zaken als veilig kunnen worden beschouwd. En laten we ons realiseren dat toevoegingen al eeuwen worden gebruikt, b.v. om voedsel te conserveren.

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl