Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Direct and indirect cellular effects of aspartame on the brain

European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 451–462; doi:10.1038/sj.ejcn.1602866;
published online 8 August 2007

P Humphries1,2, E Pretorius1 and H Naudé1

1. 1Department of Anatomy, University of Pretoria, Pretoria, Gauteng, South Africa

2. 2Department of Anatomy, University of the Limpopo, South Africa

Correspondence: Professor E Pretorius, Department of Anatomy, University of Pretoria, BMW Building, Dr Savage Street, PO Box 2034, Pretoria 0001, Gauteng, South Africa. E-mail: resia.pretorius@up.ac.za

 

Het gebruik van de kunstmatige zoetstof aspartaam al geruime tijd discutabel. Diverse wetenschappers hebben er studies op

los gelaten en mensen zijn bezorgd over de negatieve effecten van aspartaam.

Negatieve effecten van aspartaam

Aspartaam is een verbinding van phenylalanine (50%), asparaginezuur (40%) en methanol (10%). Phenylalanine (een aminozuur) speelt een belangrijke rol in de regeling van neurotransmitters, terwijl asparaginezuur een rol wordt toebedacht als stimulerende neurotransmitter in het centraal zenuwstelsel. Glutamaat, asparagines en glutamine worden gemaakt uit hun precursor, aspara-ginezuur. Methanol, dat 10% van de afbraakproducten van aspartaam vormt, wordt in het lichaam omgezet in formaat. Dit kan worden  uitgescheiden of voor een stijging zorgen van formaldehyde, diketopiperazine (een carcinogeen) en een aantal andere sterk toxische afgeleiden. Al eerder waren er meldingen dat het gebruik van aspartaam bij gevoelige personen neurologische- en gedragsstoornissen kon veroorzaken. Hoofdpijn, slapeloosheid en spasmen zijn enkele van de neurologische effecten die zijn waargenomen, naast veranderingen in plaatselijke concentraties van catecholamines, zoals adrenaline, noradrenaline en dopamine, in de hersenen. “Het doel van deze studie was om de directe en indirecte cellulaire effecten van aspartaam onder de aandacht te brengen. We vermoeden dat een overmatige inname van aspartaam betrokken zou kunnen zijn bij de pathogenese van bepaalde hersenafwijkingen, leerproblemen en veranderingen in het emotionele gedrag.”, aldus de auteurs van het artikel.

Verstoring metabolisme en neurodegeneratie

De onderzoekers vonden een aantal directe en indirecte veranderingen die plaatsvinden in de hersenen en leiden tot neurodegeneratie als gevolg van een hoge aspartaaminname.

Aspartaam bleek het metabolisme van aminozuren te verstoren, alsmede de eiwitstructuur en –metabolisme, de integriteit van nucleïnezuren, het neurologisch functioneren en de endocrine balans. Daarnaast kan het de hersenconcentraties van catecholamines (zoals adrenaline, noradrenaline en dopamine) veranderen.

Aanslag op het energiesysteem

“De energiesystemen die van belang zijn voor bepaalde enzymatische reacties worden aangetast, wat indirect leidt tot de onmogelijkheid voor enzymen om optimaal te functioneren”, aldus de onderzoekers.

De ATP voorraad (adenosinetrifosfaat) in de cellen wordt uitgeput, wat wijst op een lage concentratie glucose in de cel. Hierop volgend zal er een daling ontstaan in de aanmaak van acetylcholine, glutamaat en GABA (gamma-aminoboterzuur).

Als gevolg daarvan wordt het functioneren van glutamaat als stimulerende transmitter geremd. Vervolgens vinden er veranderingen plaats in de calciumopname van de cel en worden mitochondria beschadigd, wat volgens de auteurs kan leiden tot apoptosis (celdood) en tevens een daling kan veroorzaken in het zuurstofmetabolisme.

Volgens de onderzoekers geeft hun studie voldoende aanleiding om meer onderzoek te doen teneinde de effecten van aspartaam op de gezondheid vast te stellen en daarmee een einde te maken aan de controverse.  

Zie ook: http://www.nature.com/ejcn/journal/v62/n4/abs/1602866a.html             http://www.blog.missionsnet.org/?p=198

 

 

 

 

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl