Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Antioxidanten kunnen gezondheid van hart en stofwisseling stimuleren

 

Nutrition & Metabolism, 6 juli 2010

 

“Effect of long-term treatment with antioxidants (vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10 and selenium) on arterial
compliance, humoral factors and inflammatory markers in patients with multiple cardiovas-cular risk factors”
M. Shargorodsky, O. Debbi, Z. Matas, R. Zimlichman (Israël)

 

Langdurige dagelijkse suppletie van antioxidanten (vit C, vit E, selenium, coenzym Q10) blijkt een gunstig effect te hebben

op de koolhydraat- en vetstofwisseling, de gezondheid van het hart en de flexibiliteit van bloedvaten, zo blijkt uit een
Israëlische studie.
Het gunstige vasculaire effect werd geassocieerd met een verbetering van de glucose- en vetstofwisseling, naast een significante daling van de bloeddruk, aldus hoofdonderzoeker Zimlichman van Wolfson

Medical Centre, Israël.

 

Studieopzet

 

70 personen met hypertensie, diabetes, laag HDL-cholesterol of rokers. Gemiddelde leeftijd 62 jaar, gerandomiseerd verdeeld in een placebogroep en een gebruikersgroep.

De gebruikers kregen dagelijks 1000 mg vit. C, 400 i.e. vit. E, 200 µg selenium en 120 mg
co-enzym Q10 gedurende 6 maanden.

 

Resultaat

 

Na 6 maanden bleek de gebruikersgroep een significant hogere elasticiteit van de arteriën te hebben, daalde de systolische en dia-stolische bloeddruk significant en bleek het HDL-cholesterol significant verhoogd. In de placebogroep waren er geen veranderingen.

De onderzoekers schrijven deze resultaten o.a. toe aan bescherming tegen DNA-schade, versterking van de antioxidantverdediging en bescherming van het endotheel van de kransslagaders tegen oxidatieve stress.

 

Conclusie

 

De onderzoekers realiseren zich dat deze kleine studie zijn beperkingen heeft.

Het aantal deelnemers was beperkt. De spiegels van de toegepaste antioxidanten is niet gemeten, zodat er geen controle

was op het correct innemen van de supplementen en de studie was uitsluitend gericht op mensen met multiple cardio-

vasculaire risicofactoren.

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl