Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

EFSA: “Antioxidanten is gezondheidsclaim”

 

Nutraingredients Antioxidants 2010 / Conference, Brussel 30 juni 2010

 

De EFSA (European Food Safety Authority) , de organisatie die advies geeft aan de Europese Commissie aangaande o.a. voedselveiligheid, goedkeuring van vitamines en mineralen, het toelaten van gezondheidsclaims en nog veel meer, ziet de term “antioxidant” als gezondheidsclaim.

 Dit heeft veel onrust veroorzaakt in de voedingsmiddelenindustrie, want de term antioxidant wordt op grote schaal gebruikt.

Omdat de consument inmiddels aan de term “antioxidant” een gezondheidseffect toekent heeft de EFSA gemeend om dit dus

als gezondheidsclaim aan te merken. De voedingsmiddelenindustrie ziet het meer als een voedingsclaim of -eigenschap. Het

zegt tenslotte iets over de ingrediënten in het product en de eigenschappen daarvan. De EFSA adviseert de Europese Commissie en zolang deze dit standpunt niet in de regelgeving heeft vastgelegd kan men de term antioxidant (voorlopig) blijven gebruiken.

 

Communicatie aan banden

 

Als de Europese Commissie de mening van de EFSA overneemt hebben niet alleen de voedingsmiddelen-producenten, maar ook de leveranciers

en producenten van antioxidatieve voedingssupplementen een ernstig probleem: men mag dan niet meer zeggen dat een voedingsmiddel antioxidanten bevat. Ook al zitten ze er in. Dit zou de communicatie aangaande de inhoud en de eigenschappen van voedings-stoffen en supplementen extreem beperken. Het komt er op neer dat er dus niet gecommuniceerd kan worden over een essentiële eigen-schap van een stof of groep stoffen. Of de consument daar mee gebaat is mogen we ons terecht afvragen. Vooralsnog is het afwachten of de Europese Commissie mee-

gaat in dit toch wel extreme advies. Die kans is overigens wel reëel, daar men ook al heeft gesteld dat de term prebiotica (zoals inuline) moet worden aangemerkt als impliciete gezondheidsclaim. Dus als een product prebiotica bevat mag dat niet worden vermeld. Dat zou betekenen dat een antioxidantenformule geen antioxidant meer mag worden genoemd! En ook zou niet meer mogen worden vermeld dat een granaatappel- of cranberrysapje antioxidanten bevat…

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl