Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.

Geneesmiddelen tegen ADHD: hallucinaties niet ongewoon

 

FDA rapport in Pediatrics - januari 2009

 

De FDA (Food and Drug Administration) in de USA meldt in het januarinummer van Pediatrics dat hallucinaties t.g.v. het ge-

bruik van geneesmiddelen tegen ADHD vaker voorkomen dan voorheen werd aangenomen.
In eerder onderzoek meldden de onderzoekers van de FDA dat er meer dan 850 aparte incidenten waren van hallucinaties

en andere psychotische toestanden bij kinderen die medicatie kregen tegen ADHD.

Het onderzoek zette federale ambtenaren aan om nieuwe bijsluiters te eisen voor middelen als Ritalin® / Concerta®  /

Equasym-XL® (methylfenidaat), Adderall®  (mix van dextroamfetami-nesacharaat, amfetamine-aspartaat,

dextro-amfetaminesulfaat en amfetaminesulfaat), Focalin®  (dexmethylphenidate) en Strattera® (atomoxetine).

Dit om de gebruikers beter te waarschuwen voor mogelijke psychische bijwerkingen.
In de USA gebruiken naar schatting zo’n 2,5 miljoen (!) kinderen en tieners deze op amfetamine gebaseerde (atomoxetine valt

hier overigens niet onder) middelen om ADHD symptomen mee te bestrijden. In Nederland is het aantal recepten per jaar tus-

sen 2002 en 2007 verdrievoudigd tot 600.000.Bijna de helft van de bijwerkingen zoals hallucinaties die de FDA-onderzoekers waarnamen betrof kinderen jonger dan 11 jaar. In meer dan 90% van de gevallen betrof het geen kinderen met een psychia-

trisch verleden.
De hallucinaties betroffen o.a. het waarnemen van kevers, wormen en slangen. Sommige kinderen beschreven het gevoel van kevers of wormen die op hun huid kropen, aldus Kate Gelpering, medisch epidemioloog en expert op het gebied van geneesmiddelveiligheid van de FDA.

 

Kakkerlakken
Een jongen van 12 jaar met cerebrale verlamming vertelde dat hij kakkerlakken rondom hem zag, twee uur na inname van methylfenidaat. De hallucinatie duurde enkele uren en kwam terug zodra de jongen een nieuwe dosis van het middel nam,

maar verdwenen volledig na het staken van de medicatie.
Een analyse van 49 klinische studies liet zien dat 1 tot 2% van de kinderen die gedurende een jaar deze middelen gebruikten

te maken kregen met  psychische bijwerkingen.

Volgens de FDA kan dit percentage nog hoger zijn omdat in klinische studies kinderen die bijwerkingen ondervonden van anti-ADHD middelen meestal waren uitgesloten. 
 

 

 

 

Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl