Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Suppletie met vitamine A, C en E: minder risico darmkanker

 

Cancer Causes Control, voorpublicatie internet, september 2010

 

“Intakes of vitamins A, C, and E and use of multiple vitamin supplements and risk of colon cancer:

a pooled analysis of prospective cohort studies” . Y.Park, D.Spiegelman, D.J. Hunter, D.Albanes, et al.

 

In een studie, gepubliceerd in “Cancer Causes Control”, wordt geconcludeerd dat suppletie met multivitamines die m.n. vitamine A, E en C en foliumzuur bevatten de kans op darmkanker kan verlagen. “De totale inname van vitamine A, E en C

was geassocieerd aan een 24 - 30% lager risico”, aldus de onderzoekers o.l.v. Dr. Stephanie Smith-Warner, universitair hoofddocent voedingsepidemiologie aan de Harvard University.

 

Conflicterende studie

 

Deze nieuwe studie komt een week na de publicatie van een studie waarin werd gerapporteerd dat suppletie met multivita-

mines tijdens en na de behandeling van darmkanker het risico van recidieven of mortaliteit niet kan verminderen. Echter, in

eerdere studies werd ook al de link gelegd tussen deze vitamines en een lager risico van darmkanker vanwege hun antioxida-

tieve eigenschappen.

De doelstelling van deze studie was het verband onderzoeken tussen vitamine A, C en E en het risico van darmkanker.

Daartoe zijn de primaire data van 13 eerdere cohortstudies met maar liefst 650.000 deelnemers geanalyseerd.

 

Sterke link

 

Vreemd genoeg bleek er in het algemeen geen associatie te zijn tussen de inname van A, C en E en het risico van darmkanker. Maar toen men keek naar het gebruik van multivitamines, specifiek in combinatie met individuele vitamines, bleek er een significant verband te zijn met een lager risico van darmkanker. Dit bleek ook te zijn bij een hoge inname van foliumzuur.

Na correctie t.a.v. de foliumzuurinname bleek er geen verband te zijn tussen de inname van vitamine A en de kans op darm-

kanker. De link tussen vitamine C en E bleef evenwel duidelijk significant.

 

Werkingsmechanismen

 

Wellicht is het effect te danken aan de  mogelijkheid van vitamine C en E om als elektronendonor te fungeren en zo de

activiteit vanvrije radicalen en ijzer te verminderen. Andere mechanismen kunnen evenwel niet worden uitgesloten.