Hippocrates:

“Uw voeding is uw geneesmiddel,
uw geneesmiddel is uw voeding”
Terug.
Onderstaande literatuursamenvatting mag niet worden gezien als reclame voor producten.
Het dient louter ter informatie over de invloed van voeding(sstoffen) op de gezondheid. Lees ook de disclaimer.

OrthoActueel.nl

 

Lage spiegels vitamine A en C verhogen kans op astma

 

Thorax, april 2009, voorpublicatie internet

 

S. Allen, J.R. Britton, J.A. Leonardi-Bee.
“Association between antioxidant vitamins and asthma outcome measures: systematic review and meta-analysis”. University of Nottingham, U.K.

 

Uit een overzicht van 40 studies gedurende een periode van 30 jaar kan worden geconcludeerd dat een lage inname van vitamine A en vitamine C de kans op het ontstaan van astma doet toenemen, aldus onderzoekers in het vakblad “Thorax”.

M.n. een lage inname van vitamine C is geassocieerd met een verhoogde kans op astma. Voor vitamine A geldt dit in mindere mate.

 

Kosten astma gigantisch

 

Volgens de “European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association (EFA), lijden 30 miljoen Europeanen aan astma, hetgeen Europa jaarlijks 17,7 miljard euro kost.  In de USA schat men dat er 20 miljoen mensen aan astma lijden.

De onderzoekers stellen dat de nieuwe bevindingen te verklaren zijn vanwege het feit dat we nu weten dat vitamine A en vitamine C antioxidatieve en anti-inflammatoire eigenschappen hebben.

 

Minder vitamine A - meer astma

 

Uit de analyse van de 40 studies bleek dat er een significant lagere inname was van vitamine A bij astmapatiënten. De gemid-delde inname was 182 mµ, hetgeen een derde of minder was van de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). Hoe lager de inname hoe ernstiger de astma.

 

Ook bij laag vitamine C meer astma


Lage inname en bloedspiegels van vitamine C bleken een 12% hogere kans te geven op astma. Er bleek bij deze analyse geen associatie te zijn met lage inname van vitamine E.
Evenwel hebben ernstige astmatici significant lagere bloed-spiegels vitamine E.

 

Correlatie of oorzaak?

Dat is de vraag die men nu kan stellen. Hierop is nog geen antwoord te geven, mede omdat een ander groot overzicht (Cochrane Database Syst Review, 2004) deze verbanden niet heeft kunnen aantonen. Wellicht was deze review te beperkt op dit punt.

 

Opmerking: het is dus aan te bevelen om meer fruit en groente (met pro-vitamine A / bèta-caroteen) te eten.

Of een goede multivitamine gebruiken als aanvulling op de voeding.